Центральний район. ДНЗ № 292

 

im=357_blank

Звіт керівника

 

   

Скачать

 

ЗВІТ

завідувача комунального закладу освіти

«Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 292 «Незабудка»

Ткач Наталії Миколаївни

з питань статутної діяльності у 2018-2019 навчальному році

 

         Я, Ткач Наталія Миколаївна, 1969 р.н., освіта вища педагогічна, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «вихователь-методист», загальний стаж роботи 29 років, з 2009 року – очолюю колектив КЗО ДНЗ № 292.

Керівництво роботою дошкільного закладу здійснюється відповідно до Статуту та річного плану роботи.

Я, як завідувач, забезпечую:

 • реалізацію державної політики в галузі освіти через педагогічні ради, загальні збори членів трудового колективу та батьківського комітету;
 • дію від імені закладу, представляю його в усіх державних органах, та інших органах, установах і організаціях, укладаю угоди з юридичними та фізичними особами;
 • у межах своєї компетенції видаю накази, обов’язкові для виконання працівниками закладу;
 • приймаю на роботу та звільняю з посади працівників закладу при потребі;
 • контролюю організацію харчування і медичного обслуговування дітей;
 • забезпечую дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників, збереження майна закладу;
 • відповідаю за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;
 • контролюю відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;
 • підтримую ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочую творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;
 • організовую різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють.

 Комунальний заклад освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 292 «Незабудка» Дніпровської  міської ради знаходиться за адресою: 49101, м. Дніпро, вул. Херсонська 50 

 За проектною потужністю дошкільний заклад розрахований на 110 місць.

 Цього року заклад відвідувало 150 дітей

     Функціонує 6 груп: 2 молодших групи, 2 середніх, та 2 старших групи.

Групи комплектувались переважно у серпні-вересні.

      Контингент батьків соціально благополучний.

      Розвивальне середовище дошкільного закладу організовано з урахуванням ін­тересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.

      Групові приміщення забезпечені меблями та ігровим обладнанням, мають сучасний інтер'єр.

Для занять дітей створено всі умови, обладнані спеціальні при­міщення:   

 • музична, спортивна зали;
 • комп’ютерний клас
 • кабінет практичного психолога; 
 • зимовий сад;           
 • ЛЕГО- центр
 • методичний кабінет;
 • медичний блок;
 • фізіотерапевтичний кабінет та кімната спелеотерапії
 •  прогулянкові майданчики для кожної вікової групи;
 •  спортивний та ігрові майданчики.

     Навчально-виховний процес у дошкільному закладі забезпечу­ють 20 педагогічних працівників, враховуючи завідувача, вихователя-методиста, практичного психолога, музичного керівника, хореографа, інструктора з фізичної культури, викладача англійської мови, викладача лего-конструювання та інформатики, викладача шахів, вихователів.  

 

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ

Всього педагогів - 20 осіб

 •  з вищою освітою - 15
 •  з незакінченою вищою - 2
 •  з середньою спеціальною - 3

 

ВІКОВИЙ СКЛАД ПЕДАГОГІВ

Всього педагогів - 20 осіб

 • до 20 років - 0
 • 20-30 років - 6
 • 31-40 років - 7
 • 41-50 років - 3
 • 51-60 років - 4

 

РЕЗУЛЬТАТИ АТЕСТАЦІЇ

Всього педагогів – 20 осіб

з них: старший вихователь - 1

           вихователь-методист - 4

з них:

 •  вища категорія - 5
 •  І категорія - 1
 •  ІІ категорія - 7
 •  спеціаліст - 7

    

       Щороку згідно з графіком педагогічні працівники проходять курси підвищення кваліфікації та підлягають атестації відповід­но до чинного Положення про атестацію педагогічних працівни­ків. Таким чином, простежується поступове підвищення кваліфі­кації педагогічних працівників ДНЗ.

       Адміністрація закладу постійно опікується питанням постійного про­фесійного зростання педагогів, поліпшенням ділової атмосфери та психологічного мікроклімату в колективі, з урахуванням індивідуальних мож­ливостей кожного. При розстановці кадрів враховується рівень емпатії, емоційний комфорт, психологічна сумісність. Здійснюється диференційний підхід як до вихователів – початківців так і до досвідчених педагогів майстрів.

       За минулий навчальний рік на курсах при Дніпровській академії неперервної освіти Дніпропетровської обласної ради підвищили свою фахову майстерність 3 педагогічних працівника. За результатами атестації 1 вихователь підтвердив присвоєну раніше кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».

       З метою отримання вищої фахової освіти продовжують навчання 3 педагога.

       Адміністрація закладу створює працівникам усі умови для плідної роботи. Завдяки цілеспрямо­ваному використанню кадрів робота колективу ДНЗ відзначається стабільністю та позитивною результативністю.

       Впродовж 2018 – 2019 навчального року педагогічний колектив закладу вирішував безліч творчих та буденних проблем, що були спрямовані на усунення недоліків за попередній навчальний рік та удосконалення навчально-виховного процесу.

       Керуючись Законом України «Про дошкільну освіту», «Положенням про дошкільний навчальний заклад», Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні, виконуючи завдання освітньої програми «Дитина в дошкільні роки»   колектив дошкільного закладу плідно працював над вирішенням наступних завдань:

1.Формування соціально-зрілої, духовно-розвиненої, фізично-вдосконаленої особистості, з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості.

2.Впровадження в педагогічну практику сучасних інноваційних технологій, які забезпечують інтегрований, компетентнісний підхід до навчально-виховного процесу.

3.Продовження роботи щодо практичної реалізації методу індивідуального медико-психолого-педагогічного супроводу кожної дитини з метою зміцнення і збереження фізичного та психічного  здоров`я.

       Підсумки навчального року свідчать про ефективність обраних методів реалізації поставлених на початку року завдань.

       Підвищенню професійної компетентності педагогів та результативності навчально-виховної роботи з дітьми дошкільного віку сприяла активна участь  педагогів дошкільного закладу в методичній роботі всеукраїнського, обласного та міського рівня, а саме:

 • відвідування завідувачем Ткач Н.М. та вихователем-методистом Литовською І.В. семінару-практикуму Г.Чепурного «Як запобігати конфліктам і розв’язувати їх» у м.Київ;
 • відвідування вихователем-методистом Литовською І.В. семінару «Охорона праці у дитячому садку: уникаємо штрафів» у м.Київ та міського семінару-практикуму «Безпека життєдіяльності дітей дошкільного віку»;
 • участь практичного психолога Криворучко О.В. в обласній конференції «Психологічний супровід розвитку особистості дошкільника», ІV обласній науково-практичній конференції «Психолого-педагогічний супровід процесу соціалізації особистості», міських методичних заходах «Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в умовах закладу дошкільної освіти» та «Застосування корекційно-розвивальних методик у роботі практичного психолога закладу дошкільної освіти», семінарах-практикумах для практичних психологів «Діти покоління Z, або яка вона сучасна дитина?», «Тайм менеджмент як ефективне планування діяльності психолога закладу дошкільної освіти»;
 • відвідування вихователем-методистом Литовською І.В., музичним керівником Таран С.М. та вихователем Піменовою Я.Ю. тематичних курсів з підвищення рівня інформаційної компетентності «Цифрова компетентність керівника та вихователя ДНЗ» на базі Дніпровської академії неперервної освіти Дніпропетровської обласної ради;
 • відвідування музичним керівником Таран С.М. засідання методичного об’єднання за темою «Національно-патріотичне виховання дошкільників на музичних заняттях»;
 • тренінги з креативності в рамках проекту «Сприяння освіті»;
 • інформаційна зустріч керівників закладів освіти, які є учасниками проекту «Сприяння освіті» за темою «Наступність в роботі дошкільної та початкової ланок освіти»;
 • отримання нагороди у м.Запоріжжя за перемогу в номінації «Підкорювачі Всесвіту» у дитячій архітектурній виставці-конкурсі «Професії майбутнього» у рамках Всеукраїнського фестивалю гри, навчання і натхнення «Play Fest»; 
 • відвідування засідань методичного об’єднання для вихователів;
 • відвідування медичною сестрою Шутовою О.Ф. семінару для медичних працівників «Особливості медичного контролю за фізичним вихованням в дошкільних закладах».

В умовах соціальних реформ одним із найважливіших завдань у системі роботи протягом року в закладі було підвищення ефективності та якості методичної роботи. Адміністрація проводила постійний пошук змісту, форм, методів методичної роботи.  

   Методична робота була спрямована на реалізацію завдань обласної проблемної теми «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» (ІV етап) та здійснювалась згідно структури навчально-виховної та методичної роботи.

В закладі протягом року проведено чотири педагогічних ради:

 • «Шляхи організації навчально-виховного процесу, спрямованого на всебічний розвиток особистості»;
 • «Психологічні аспекти активізації пізнавальних інтересів в умовах гуманізації навчально-виховного процесу»;
 • «Гра як спосіб соціалізації та самореалізації дитини в сучасному суспільстві»;
 • «Аналіз результатів навчально-виховної роботи за 2018-2019 навчальний рік» 

       Педагогічні ради відбувались вчасно, проводились продуктивно із 100% присутністю педагогів.

       З метою підвищення фахового рівня педагогічних працівників, го­товності їх до розв'язання завдань сучасної освіти, модернізації навчаль­но-виховного процесу для педагогів закладу протягом навчального року було забезпечено ефективну діяльність таких колективних форм методичної роботи, а саме:

 • науково-методичний семінар «Інтегровані підходи до використання літературних засобів у формуванні світогляду дітей»;
 • семінари-практикуми «Забезпечення психолого-педагогічних умов адаптації дітей у дошкільному закладі», «Граємо з дітьми залюбки», «Сучасна дитина: яка вона?»;
 • практикуми «Моніторинг якості дошкільної освіти: кваліметрична модель експертної оцінки», «Вихователям про сталий розвиток», «Мнемотехніка технологія ефективного засвоєння інформації», «Роль дитячої книжки у мовленнєвому розвитку дітей», «Ігротерапія важливий спосіб психологічної стійкості особистості»;
 • психологічні тренінги «Самоменеджмент як важлива складова успішної кар’єри», «Творча уява і фантазія», «Тренінг креативності»;
 • колективні перегляди занять, спостережень, рухливих ігор, режимних моментів

       Постійно проводились консультації, педагогічні ігри, дискусії, засідання круглого столу, аналіз конкретних ситуацій, мозкові штурми, презентації, виставки. У їх підготовці та проведенні активну участь брали педагоги Косова О.О., Шадурська Г.В., Ситечко Н.О., Таран С.М., Криворучко О.В., Світлиця О.І., Тикман А.В., Потурай В.В., Шмиговська І.В., Піменова Я.Ю. тощо.

       Упродовж навчального року працювало методичне об’єднання дошкільного закладу (керівник вихователь-методист Литовська І.В.) та школа удосконалення педагогічної майстерності.  

       Для надання методичної допомоги для педагогів у закладі працює інформаційно-методичний кабінет, який постійно поповнюється сучасними посібниками, дидактичними та сюжетно-рольовими іграми, тематичними розробками вихователів, доповідями на педрадах, творчими звітами та матеріалами з передового педагогічного досвіду.

       Для підвищення педагогічної кваліфікації здійснювалась підписка на періодичні фахові журнали «Дошкільне виховання», «Вихователь-методист», «Музичний керівник», «Практика управління закладом освіти», «Психолог дошкілля», «Методична скарбничка вихователя», газету «Освіта Придніпров’я» та інші видання.

       Для зручності користування літературою, дидактичним матеріалом складена тематична картотека.

       Підвищує рівень інформаційної компетентності педагогічних працівників закладу запровадження в практику роботи ІКТ. Електронна база систематично поповнюється методичними посібниками, наочним матеріалом та розвиваючими програмами.

       Методистом та психологом надаються кваліфіковані консультації з питань навчання і виховання дітей дошкільного віку. На допомогу вихователям організовуються виставки методичної літератури відповідно до плану роботи.

      Організація методичної роботи з педагогічними кадрами має діагностично-прогностичний характер для безперервного відстеження результативності різних форм методичної роботи адміністрацією постійно протягом року проводився педагогічний моніторинг, де основним з його завдань було виявити, чи існує позитивна динаміка розвитку професіоналізму педагога, чи існують передумови для удосконалення роботи педагогічного колективу. Результати діагностики були зафіксовані за допомогою рейтингових оцінок.

Аналіз діагностування професійної майстерності педагогів

у 2018-2019 навчальному році

 

    

     Згідно з моніторингом соціально-психологічного мікроклімату колективу, який був проведений практичним психологом Криворучко О.В., мікроклімат у колективі можна визнати дуже добрим. Педагоги почуваються комфортно, відносини з керівництвом та колегами стабільні, доброзичливі. Творча атмосфера в колективі гарна.

       Велике значення надавалось удосконаленню роботи щодо створення психологічного комфорту для перебування дітей у закладі та удосконалення предметно-розвивального середовища, підвищенню ефективності роботи, спрямованої на безпеку життєдіяльності дітей, дотриманням системності та послідовності у роботі з дитячим колективом та в індивідуальній роботі з кожною дитиною, виведенню на достатній рівень роботи, спрямованої на формування емоційно-позитивного спілкування в дитячому колективі.

 Про результативність методичної роботи свідчить проведене анкетування серед педагогів, що дозволило побачити професійний рівень і педагогічну позицію, зацікавленість і особисте ставлення кожного вихователя і колективу в цілому до проблем та перспективи розвитку ДНЗ в інноваційному режимі. Після узагальнення даних анкетування ми визначили показники інноваційного потенціалу педагогічного колективу. Так, у 58% педагогів відзначена сильно виражена сприйнятливість до нового, у 28% - помірно виражена, у 14% - виявляється, але не завжди.

 


 

 

42% вихователів стверджують, що під час проведення ділових ігор, дискусій, круглих столів у них було більше можливостей самовиразитися, вони були в пошуку можливостей нового бачення горизонтів своєї педагогічної діяльності з позицій різних членів трудового колективу. На їх думку, такі форми роботи значно гармонізують відносини на рівнях: адміністрація – вихователі, вихователь-вихователь, вихователь–діти.

       Аналіз анкетування педагогічних працівників «Самооцінка професійної компетентності педагога ДНЗ» показав, що 74% педагогів задоволені власною професійною компетентністю, але поряд з цим  потребують удосконалювати свої знання як науково-теоретично (молоді педагоги), методично (педагоги з великим досвідом роботи), психологічно-педагогічно. Великий відсоток вихователів наголосили, що вони незадоволені конструкторськими і проектувальними власними професійними вміннями, тому завдяки проектній інноваційній діяльності, яка проводиться у закладі  цей відсоток значно зменшився.

       Отримана інформація дала результат для роздумів, підстави для прийняття управлінських рішень.

      

       Інноваційна діяльність стала стимулюючим чинником у розвитку закладу. Педагогічний колектив з метою удосконалення навчально-виховного процесу використовував спеціалізовані програми та альтернативні методики.  

       Інформаційні технології вже давно стали незамінною умовою успішної і продуктивної життєдіяльності кожного члена сучасного суспільства. З огляду на це активно зростають державні вимоги до рів­ня інформаційно-комунікаційної освіченості дітей дошкільного віку.

       Так, нова редакція Базового компонента дошкільної освіти визначає освітню лінію «Комп'ютерна грамота» варіативною складовою змісту дошкільної освіти.

       Тому в закладі на початку року організовано гурткову роботу з формування в дошкіль­ників комп'ютерної грамотності під керівництвом викладача інформатики Капітаненко Т.П.

 Під час занять діти навчаються складати сюжетні малюнки із різноманітних фігур, конструювати будинки із цеглинок, працювати з палітрою кольорів, використовуючи різні інструменти для малювання. Діти вміло імпровізують і фантазують. Оригінальне малювання розкриває креативні можливості дитини, дивує і захоплює дітей, тим самим викликає прагнення займатися такою цікавою справою та створювати свої твори мистецтва.

       В кабінеті інформатики зібрано велику ко­лекцію комп'ютерних ігор нового покоління, розробле­них спільно програмістами, педагогами та психологами. У цих іграх розробниками враховано вікові особливос­ті дітей, зокрема особливос­ті їх пізнавальних процесів. Тому кожне заняття урізноманіт­нюється новою грою. Піс­ля роботи за комп'ютером обов'язково проводиться зо­рова гімнастика.

       Підвищенню якості дошкільної освіти, її подальшому інноваційному розвитку сприяє використання новітніх технологій, активізація дослідно-експериментальної діяльності. Протягом чотирьох років, в рамках проекту «Сприяння освіті», в закладі працює гурток з  LEGO - конструювання.

       Головна ідея навчання з конструкторами LEGO полягає у навчанні через дію, тобто здобутті знань у процесі конструювання та дослідження моделей.

       Результатом творчої роботи, вже втретє, стало отримання нагород за участь в архітектурного фестивалі.

       В закладі проводяться заняття з іноземної мови, які віднесені до варіативної частини державного стандарту дошкільної освіти. Викладач іноземної мови Потурай В.В. використовує у своїй роботі  методику навчання англійської мови за програмою «Англійська мова для дітей дошкільного віку» та особливі наробки, в роботі з дітьми враховує анатомо-фізіологічні та психічні особливості дітей, що є запорукою успішного оволодіння малятами іноземною мовою. Її заняття проходять на високому рівні, діти мають достатні знання з предмету.

        Для підвищення фахової майстерності педагогів є удосконалення їхньої ІКТ-компетентності, зокрема проведення з цією метою практикумів та майстер класів під керівництвом викладача інформатики Капітаненко Т.П.

       Протягом року вихователь-методист Литовська І.В., музичний керівник Таран С.М. та вихователь Піменова Я.Ю. відвідали тематичні курси з підвищення рівня інформаційної компетентності «Цифрова компетентність керівника та вихователя ДНЗ» на базі Дніпровської академії неперервної освіти Дніпропетровської обласної ради.

       Під час навчально-виховного процесу всі педагоги закладу працюють за допомогою інформаційно-комп'ютерної підтримки, а саме: створюють графічні і текстові документи (самостій­но оформлюють групову документацію, результати діагнос­тики і т. д.); застосовують електронні дидактичні і педагогічні програмні засоби; володіють навичками пошуку інформації в інтернеті; володіють програмою для створення мультимедійних презентацій; розробляють заняття з використанням інформацій­них технологій; володіють способами і методами застосування комп'ю­терних технологій у роботі з дітьми і батьками.

       Під час проведення в закладі тижня відкритих дверей всі педагоги проводили відкриті заняття із застосуванням ІКТ.

       Важливо відзначити, що інформа­ційно-комп'ютерні технології успішно використовуються як в освітній діяльності педагогів, так і в методич­ній роботі, наприклад, на педагогіч­них нарадах, семінарах, консультаці­ях, під час атестації педагогів, на бать­ківських зборах. Так, для заходів різного рівня у закладі створено понад тридцяти мультимедійних презентацій з мето­дичної роботи; медіатека наочних, демонстраційних електронних матеріалів до занять; більше 70 занять з використанням інформаційних технологій.

       Удосконалюється банк комп'ютерних навчальних програм, дидактичних і методичних матеріалів з використання інформаційних технологій у роботі дошкільного закладу; поповнюється електронний банк даних вихо­ванців, педагогів, батьків; інтернет-сайт дошкільного закладу, на якому міститься інформація про навчальні програми, про педагогічний колектив, режим роботи, інші цікаві і корисні відомості про заклад, розміщена 3-D подорож, яка дозволяє візуально оцінити інтер’єр  групових та спальних кімнат, спортивного та музичного залів, соляної кімнати.

        Моніторинг результатів інноваційної діяльності, який проводився впродовж року, дозволив прослідкувати розвиток пізнавальних і творчих здібностей дітей, їх рухової активності, визначити результативність проведеної роботи.

Зорієнтованість педагогів на особистість стала основою реалізації кожною дитиною свого природного потенціалу, збалансованості  фізичного, інтелектуального, емоційного, вольового та морально-духовного розвитку вихованців. Підсумковий моніторинг результативності роботи педагогів засвідчив значні якісні зрушення в інтелектуально-мотиваційній структурі діяльності вихованців: зросла активність дітей у творчих іграх, значно поліпшились комунікативні навички, зросла пізнавальна активність, посилилась здатність дітей до вольових дій.

За результатами вивчення освітньо-виховного процесу формулюються висновки, складаються пропозиції. Вивчення стану навчально-виховної діяльності, результативності роботи педагогічного колективу здійснюється за допомогою різних видів контролю.

Правильно здійснений контроль допомагає творчому зростанню вихователів, дисциплінує їхню роботу, сприяє виявленню й поширенню передового педагогічного досвіду, виявляє недоліки у навчально-виховному процесі і дає можливість педагогам своєчасно усувати їх.

   

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

        

       Триває робота педагогів закладу над створенням та впрова­дженням в роботу з дітьми освітніх та творчих проектів, а саме: соціально-педагогічний проект «Рідне місто ти вивчай, люби його і про нього дбай», творчий освітній проект «Чарівна ялинка», «Обережність не зашкодить», психолого-педагогічний проект «Презентація дитини».

   Також протягом 2018-2019 навчального року були проведені тематичні тижні «Тиждень відкритих дверей», «Тиждень матері», «Тиждень української культури», «Тиждень правових знань», «Тиждень безпеки».

        Плідна та систематична робота ведеться щодо вивчення рідної мови, формуванню мовленнєвої культури, навичок і поведінки мовленнєвого спілкування. З метою удосконалення правильної вимови в закладі було проведено систему відповідних заходів: тренінги, усні журнали, консультації.

Рівень ефективності реалізації Базового компонента та Базової програми можна визначити, лише вивчивши результативність освітнього процесу. Розглядаючи моніторинг як дослідження, спостереження, спрямування процесу на бажаний результат, а якість освіти як певну збалансовану сукупність особистісних досягнень дитини в закладі використовуються картки компетентності дошкільників «Табеля успіху», як зібрання досягнень, фіксації успіхів у індивідуальному розвитку дитини.

Табель розроблено для кожної вікової групи окремо, з урахуванням вікових особливостей, індивідуальних коливань вікової норми розвитку дитини та загальних показників компетентності дитини певного дошкільного віку відповідно до Базової програми.

 

 

 

     Накопичення практичного і теоретичного досвіду педагогів спрямовано на оптимальний розвиток кожної дитини. Це підтверджують результати вивчення психолого-педагогічної готовності дітей до школи.

       Педагогами старших груп протягом 2018 - 2019 навчального року проведена активна робота щодо підготовки дітей до навчання в школі. У дітей добра загальна підготовка: фізична, інтелектуальна, особистісно-вольова готовність та спеціальна готовність – уміння включитись у засвоєння предметних знань, умінь і навичок.

       Із обстежених 52 дітей високі показники шкільної зрілості у 23 вихованців, що становить 44% від загальної кількості дітей; середній рівень готовності – у 21 дітей (40%); умовно готові – 8  (16 %).  Але дітям, які умовно готові тільки виповниться 6 років, діти частохворіючі. За рекомендаціями та за бажанням батьків діти підуть до школи з 7 років.

 

    

 

       Другий рік проводиться діагностика дітей старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі.

        За результатами моніторингу можна зробити висновки, що у більшій кількості вихованців достатньо сформовані особистісно-оцінна, соціально-комунікативна, природничо-екологічна, предметно-практична, родинно-побутова, здоров’язбережувальна компетенції.

        Діти-випускники мають добрі потенційні можливості в галузі розвитку пізнавальних процесів, сформовані навички навчальної діяльності. Більшість вихованців мають достатній рівень саморегуляції і самостійності, уміють слухати і виконувати вказівки дорослого, контролювати себе, оцінювати свої відповіді й відповіді однолітків.

       Таким чином, загальний  рівень готовності дітей до шкільного навчання  оцінюється як задовільний.

        З батьками дітей старших груп проведені індивідуальні та групові консультації, просвітницька робота з метою покращення підготовки до школи. Розміщена інформація за темою в батьківських куточках, надані рекомендації щодо профілактики шкільної дезадаптації та на розвиток яких компонентів звернути більш увагу перед вступом  до школи.

       Також були  визначенні індивідуально-типологічні особливості дітей всіх вікових груп (темперамент), проведено діагностику тривожності, агресивності, імпульсивності дітей.

      На  підставі діагностичного матеріалу були розроблені корекційно-розвивальні заняття, як індивідуальні так і групові. Велись індивідуальні карти розвитку дітей «групи ризику».

       Проводилась індивідуальна психокорекція за методом арттерапії – робота з глиною, пластиліном, піском, через малюнок, корекційні, розвивальні та адаптуючи ігри на розвиток пізнавальних здібностей, логічного, наочно-образного, творчого мислення, уяви, підвищення рівня саморегуляції, розвиток зорової та слухової пам’яті, уваги.  За станом на травень – показники поліпшились. Зменшився рівень тривожності, агресивності, поліпшились показники розвитку пізнавальних процесів.

                 

 

 

      Проблема розвитку соціальної компетентності й емоційної спрямованості дошкільника на навколишній світ і самого себе належить до однієї із найважливіших сторін розвитку дитини. Практичним психологом було визначено рівень розвитку соціальних якостей в різних вікових групах на початок та кінець навчального року.

        Таким чином дослідження відображає якісне покращення показників соціально-емоційного благополуччя дітей через формування почуття внутрішньої стійкості, автономності, розвиток почуття приналежності дошкільника до сучасного соціуму як основи його життєтворчості.

 

 

 

 

      Результати обстеження рівня розвитку вихованців закладу за минулий навчальний рік свідчить, що педагогічний колектив на достатньому рівні виконує завдання, висунуті Державним стандартом, та іншими нормативними документами.

       З метою виконання принципу наступності та перспективності між дошкільною та початковою загальною освітою налагоджено систематичне відвідування занять та уроків між вчителями початкових класів та вихователями дошкільних груп. Проводяться батьківські збори, на які запрошують вчителів для майбутніх першокласників. У закладі організовуються сумісні свята, концерти, виставки робіт дітей дошкільного та шкільного віку. Така спільна діяльність допомагає дітям легко адаптуватися до навчання в школі, педагогам – разом вирішити складні питання наступності дошкільного закладу і школи.

Велика увага приділялась питанню збереження та зміцнення фізичного й психічного здоров’я дітей, формування в них свідомого ставлення до власного здоров’я.  

У закладі сформувалась модель оптимальної взаємодії всіх спеціалістів, об’єднаних єдиною професійною метою, які допомагають у реалізації медико-психологічного супроводу дитини.

За віковими групами спланована і проводиться система гартувальних заходів.

Крім спеціальних заходів організована профілактична робота із застосуванням нетрадиційних видів оздоровлення.

Під час медичного огляду було виявлено, що найбільше дітей хворіють на гострі респіраторні захворювання, розлади нервової системи, захворювання ЖКТ, алергічні реакції. Для запобігання цього було складено перспективний план роботи щодо профілактики та оздоровлення органів дихання та нервової системи, організовано дієтичне харчування.

У закладі працює фітовітальня, де діти вживають фітонапої, які застосовуються як засіб неспецифічного захисту організму.

У фітовітальні вихованцям пропонують: воду з медом; воду з соком лимону; полівітамінний чай; шипшиновий та горобиновий напої; відвари цілющих трав тощо.

Діти отримують групову аерозольтерапію. Для цього ми використовуємо спеціальну лампу — аромалампу. Ефірні олії володіють сильними протимікробними, антибактеріальними та антисептичними властивостями. Це відмінний засіб боротьби з бактеріями та інфекціями, тому що ефірні олії — антивірусний засіб.

Особливу увагу ми приділяємо санації повітря в групових кімнатах та залах. Для цього у кожній групі є соляна лампа, зволожувач повітря, які працюють протягом дня.

За графіком проводяться сеанси спелеотерапії.

Крім циклічної профілактичної роботи проводиться і сезонна: під час епідемії грипу, весняного авітамінозу діти вживають препарати, які підвищують захисні можливості організму.

Під час ускладнення епідеміологічної ситуації медичні працівники щоденно проводили огляд дітей та інформували батьків щодо профілактики захворювань.

       Результатом цілеспрямованої медико-профілактичної роботи є знижен­ня загальної захворюваності дітей, зменшення випадків ГРВІ у структурі загальної захворюваності.

       Протягом трьох років відбувається поступове збільшення індексу здоров’я дошкільників у ДНЗ №292, що свідчить про те, що кількість дітей, які хворіють на застудні захворювання, по всьому закладу щороку зменшується.

 

 

 

 

 

     

       З метою профілактики психічного і фізичного здоров’я вихованців вихователі щоденно проводять зорову гімнастику, гімнастику для пальчиків, сміхотерапію та музикотерапію.

       У сучасному суспільстві, де щороку посилюються вимоги до ма­ленької особистості, де відбуваються зміни життєвих догм, такі ко­роткочасні стани, як тривожність, агресивність, замкнутість, пере­творюються на стійкі. Не кожна дитина здатна впоратись з такими вимогами, і це спричиняє закріплення негативних станів, які сут­тєво впливають на здоров'я кожного.

       Виховувати психологічно грамотних та здорових людей, які вмі­ють вивчати самих себе, розвивають свою особистість, піклуються про своє здоров'я та здоров'я оточуючих людей педагогам допомагає практичний психолог Криворучко О.В.

       З метою зміцнення психологічного здоров'я психолог Криворучко О.В. проводить з дітьми групові заняття з оптимізації взаємин у дитячій групі, емоційного стану дітей, формування у них позитивної «Я-концепції». Дана система включає в себе ігро-, арт- казкотерапію, сміхотерапію, танцювально-двігательну терапію, створення «ситуацій успіху» у різних видах діяльності (переважно ігровий) та ін.

        У вигляді творчої гри, для дітей проводяться розвивальні заняття за допомогою кольорової солі або піску, які активізують самозцілюючі резерви дитячої психіки. 

Для оздоровлення нервової системи щомісяця проводиться день казки (казкотерапія). Психогімнастика є обов'язковим елементом на заняттях та під час режимних процесів. У планування вихователів внесені оздоровчі валеологічні хвилинки, хвилинки доброти.

        Оптимізація рухового режиму забезпечується шляхом проведення різно­манітних рухливих, спортивних ігор, вправ, занять з фізичної куль­тури, організації дитячого туризму, самостійної рухової діяльності тощо. Особливого значення надається також оволодінню дітьми сис­темою доступних знань про дотримання здорового способу життя, основ безпеки життєдіяльності. Руховий режим у закладі також передбачає проведення ранкової гімнастики, гімнастики після денного сну, фізкультхвилинки, фізкультпаузи, гартувальні процедури.

       Пріоритетними у процесі систематичного, послідовного формування, закріплення і вдосконалення основних рухових умінь і навичок у дітей, розвитку їхніх фізичних якостей є фізкультурні заняття. Інструктор з фізичного виховання Шмиговська І.В., проводить заняття тричі на тиждень за загальним розкладом занять у приміщенні, а в період з квітня по жовтень – на майданчику (за належних погодних умов), та двічі на тиждень під час прогулянок у першій половині дня протягом усього року.

       Уся робота з фізичного виховання здійснюється з ураху­ванням стану здоров'я, самопочуття, рівня фізичного розвитку та підготовленості дітей, під постій­ним медико-педагогічним контролем. 

       Виконання вимог Базового компоненту з використанням елементів методики М.М.Єфіменка під керівництвом інструктора з фізкультури дали порівняно високий рівень засвоєння дітьми основних рухів та підвищення емоційного стану дітей. Під час проведення занять інструктор з фізкультури приділяє велику увагу не тільки якості виконання вправ, а й настрою дитини, його самопочуттю, регулює навантаження та зайнятість дітей. Дітям після хвороби педагог надає зменшене навантаження, а до дітей з більш високим рівнем рухливості пред’являє більш високі вимоги до якості виконання завдань.

       Здійснюючи пошук сучасних способів оздоровлен­ня дітей, педагог звертається до багатющого досві­ду народної педагогіки. Його використання уріз­номанітнює навчально-виховний процес загалом та фізичне виховання, зокрема завдяки введенню но­вих форм розвитку рухово-творчої ініціативи дітей.

Інструктор з фізичного виховання використовує в роботі різні типи фольклорних фізкультурних занять, а саме:

 • рухово-творчі заняття. Вони ґрунтуються на од­ному з видів усної народної творчості — забавлянках, загадках, казках;
 • сюжетні фізкультурні заняття з уведенням еле­ментів фольклору проводяться у формі «рухливої» розповіді або казки;
 • театралізовані фізкультурні заняття з викорис­танням імітаційних, мімічних та пантомімічних вправ-інсценівок, ігор-драматизацій;
 • музично-ритмічні фізкультурні заняття, які побу­довані на народних танцях, іграх та хороводах з ви­користанням народних пісень та мелодій;
 • ігрові фізкультурні заняття на основі українсь­ких народних рухливих ігор.  

       За окремим планом проводяться фізкультурні свята і розваги, Дні здоров’я за участю дітей, батьків і педагогів.

       За результатами діагностики та медичними показниками створюються групи ЛФК, основними завданнями якої є надання загальнозміцнюючої дії на організм дитини.

       Протягом навчального року медичними працівниками та адміністрацією на заняттях з фізичної культури проводились заміри моторної щільності та тренуючого ефекту. Результати замірів свідчать про те, що моторна щільність занять в усіх вікових групах коливається у межах норми від 77% до 95%. Тренуючий ефект відповідав нормі в усіх вікових групах 138-158 уд/хв.

Варто зазначити, що адміністрацією закладу  розроблені циклограми контролю за фізичним розвитком дітей, які дають змогу відстежити динаміку фізичного розвитку дошкільників.

       Основна інформація щодо фізичного виховання та розвитку дітей: результати тестування фізичної підготовленості, результати медичного обстеження, розподіл по групах лікувальної фізкультури вноситься до комп’ютерної бази.

       Результат діагностування показує, що рівень фізичного розвитку дітей з кожним роком значно підвищується.

 

 

 

 

      Медико-профілактична робота здійснюється відповідно до затвердженого плану. В дошкільному закладі виконуються всі заходи лікувально-профілактичного характеру: профілактичні щеплення, антропометрія, визначення гостроти зору, перевірка постави, огляд на педикульоз.

        Велику увагу протягом навчального року колектив дошкільного закладу приділив формуванню здоров’язберігаючої компетентності дітей.

У кожній віковій групі, за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричними вимірюваннями, наявний  листок здоров’я вихованців, згідно з яким  проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.

        Одним з важливих питань залишається виховання екологічної культури у дошкільників. Його розв'язання здійснюється у таких напрямках: формування реалістичних уявлень про явища приро­ди, елементів екологічного світорозуміння, розвиток позитивного емоційно-ціннісного, дбайливого ставлення до природного довкіл­ля, прищеплення практичних вмінь доцільного природокористу­вання. 

        Основна мета даного напрямку збу­дити в дітей емоційний відгук на різноманітні явища та об'єкти природи, відчути себе дітьми матінки-Землі, викликати в них бажання милу­ватися й насолоджуватися нею та виражати свої почуття. В своїй роботі намагаємось навчити дитину любити життя, природу, себе, активно пізнавати світ, дбати про своє здоров'я.

        Під час навчально-виховної діяльності вихователі багато уваги приділяють дослідницько-пошукової діяльності дошкільнят, тому, що вважають: набуті під час досліду знання породжують нові запитання, спонукають дитину до наступ­них кроків — нових відкриттів, до творчості.

       Основним завданням трудового виховання дітей дошкільно­го віку як складової морального становлення є формування емо­ційної готовності до праці, елементарних умінь і навичок у різних видах праці, інтересу до світу праці дорослих людей. Важливим аспектом є індивідуальний та диференційований підходи до дитя­чої особистості (врахування інтересів, уподобань, здібностей, засвоє­них умінь, особистісних симпатій при постановці трудових завдань, об'єднанні дітей в робочі підгрупи) й моральна мотивація дитячої праці. 

       Естетичне виховання сприяє розвитку природних нахилів, творчих здібностей, обдарувань, творчої уяви, фантазії. Реалізація його завдань відбуваєть­ся на основі широкої інтеграції і пронизує весь педагогічний про­цес в дошкільному закладі, охоплюючи різні форми роботи з дітьми (заняття, самостійна художня діяльність, свята, розваги, гуртки). В цих формах комплексно використовуються твори музичного, те­атрального, літературного, образотворчого мистецтва, представлені в контексті загальнолюдської і національної культури. При цьому організовується цілеспрямоване педагогічне спілкування в середо­вищі мистецтва з метою введення дитини в певну історичну епоху, ознайомлення з національним колоритом, засобами художньої ви­разності, притаманними різним видам мистецтва (живопис, скуль­птура, архітектура, музика, хореографія, театр, література). Завер­шальним етапом інтегрованого процесу естетичного пізнання стає творча художньо-практична діяльність дошкільників (образотвор­ча, театралізована, музична, літературно-художня).

З метою забезпечення різнобічного розвитку дитини відповідно до її задатків і нахилів у дошкільному навчальному закладі № 292 ведеться гурткова робота. Її мета – задовольняти потребу і цікавість дитини до певного виду діяльності, розвивати її природні задатки, загальні та спеціальні здібності, активізувати дитячу творчість, своєчасно виявляти обдарованість, виховувати моральні якості та прививати духовні цінності.

        Важливу роль у розвитку творчо активної особистості відіграє зображувальна діяльність, у якій дитина розкриває свої таланти та за допомогою форми, кольору передає свої почуття, переживання, в цей момент відбувається процес фантазування, уявлення, співвіднесення з матеріалом та відтворення задуманого, виникає емоційне піднесення, духовний розвиток. 

        Під час роботи в студії зображувального мистецтва педагоги нашого закладу навчають дітей малюванню, використовуючи як традиційні так і нетрадиційні форми зображувальної діяльності: пальчикове малювання, ляпкографія, крапковий малюнок, метод монотипії, малювання на мокрому папері, малювання за допомогою листівок тощо.

        Одним із сучасних методів, які застосовуються в закладі є малювання за допомогою комп’ютера, а саме комп’ютерна графіка та комп’ютерний дизайн.

        Вихователі усіх вікових груп створюють сприятливі умови щодо емоційного та психологічного комфорту дітей під час перебування у дитячому закладі, відчуття емоційного комфорту, захищеності, задоволення вихованців, позитивні емоції, творчі самоствердження, розвиток обдарованості – найголовніші елементи для виховання благополучної врівноваженої особистості.

       Компетентний педагог не може задовольнятися тільки передачею інформації, формуванням системи знань, умінь, навичок у своїх вихованців. Його роль куди складніша і значніша: педагог повинний бути духовним наставником, що допомагає дітям усвідомити свої вищі потреби, зростати творчою людиною. Тому протягом року визначався рівень здібностей педагогів:

      

 

 

 

 

      Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад, змісту Базового компонента дошкільної освіти в Україні, одним з головних завдань, що стоїть перед дошкільним закладом, вважається взаємодія з сім'єю.

Колектив закладу працює у тісному контакті з батьками, бо саме сім’я закладає основи культури, уміння спілкуватись, оцінювати свої та чужі вчинки. Батьки беруть активну участь у житті дошкільного закладу. Було організовано і проведено загальні і групові батьківські збори, Дні спільних справ, День відкритих дверей, трудові десанти, батьківський ринг, лекції, консультації, анкетування, тестування, виставки, батьківський всеобуч.

        Педагогами закладу, методистом, прак­тичним психологом постійно плануються та проводяться кон­сультації для батьків, надаються інформаційні матеріали на ак­туальні теми, батьків запрошують до закладу на спільні заходи:  «День знань», «Осінній ярмарок», «День казки», новорічні свята, «Масляна», день вишиванки тощо.

       На базі закладу постійно діє «Університет педагогічних знань для батьків», консультаційний центр для батьків дітей, які виховуються в умовах сім'ї, де свої консультації згідно з планом надають: практичний психолог, вихователь-методист, лікар, старша медична се­стра та інструктор з фізичного виховання. Крім цього, здійснюється соціально-педагогічний патронат дітей, які з різних при­чин не відвідують дошкільний заклад.  

       В квітні батьки мали змогу протягом тижня ознайомитися з формами і методами  роботи з дітьми у всіх вікових групах під час проведення в закладі «Тижня відкритих дверей».

       З радістю і натхненням батьки беруть участь у проведенні спортивних свят і розваг, які дуже полюбляють діти («Вчимося бути здоровими», «Козацькі розваги», «Масляна», «Снігова карусель», «Україна – спортивна країна»).  

       Формою активного відпочинку батьків та дітей є Дні здоров'я, які проводяться на свіжому повітрі один раз на місяць у всіх вікових групах та мають призначення сприяти оздоровленню родини, формуванню пот­реби у щоденних заняттях фізичними вправами, оптимізують рухову підготов­леність дітей дошкільного віку.

       З метою забезпечення комплексного підходу педагогів та батьків у формуванні гармонійної і творчої особистості дитини, щороку проводиться тиждень «У родинному колі».

       Протягом року за окремим планом ведеться робота з дітьми не охопленими дошкільною освітою,  які проживають у  прилеглому мікрорайоні.   

       Педагогічний колектив постійно проводить роз’яснювальну роботу серед батьків дошкільників та систематично аналізує причини невідвідування дітьми закладу. Неодноразово вихователі залучали дітей і батьків до участі у

масових заходах: дитячих фестивалях, конкурсах, виставках, родинних святах, запрошують на Дні відкритих дверей.

Традиційно проводиться анкетування батьків.

Більшість батьків вихованців (81%) відзначає, що діти із задоволенням відвідують дошкільний заклад, повертаються додому в гарному настрою; батькам подобається стиль спілкування педагогів, які працюють із дітьми (69%), і їх ставлення до дітей; 73% членів сімей вихованців із задоволенням та зацікавленням спілкуються з педагогами, а умови, створені для розвитку, навчання й виховання дітей, оцінюють позитивно; високий рівень задоволення роботою ДНЗ і його педагогічним колективом мають 89% опитаних батьків, середній рівень - 11 %.

Висунуті батьками пропозиції обговорювалися на педгодинах і враховувалися у подальшій роботі. Поряд із традиційною системою відкритих показів для батьків, свят, розваг, контрольно-підсумкових занять простежується тенденція до використання такої форми роботи, як запрошення батьків на відкриті методичні заходи, їх участь у виставках, спортивних святах тощо. Це сприяє зміцненню авторитету дитячого закладу серед родин наших вихованців.

       Одним з найважливіших напрямів роботи у ДНЗ є питання охорони життя і здоров’я дітей та охорони праці працівників.

       Для вихованців закладу проводяться свята, розваги, конкурси, виставки, зустрічі з працівниками ДАІ та пожежниками.

       Традиційно двічі на рік в закладі проводиться тиждень безпеки «Бережи себе, малюк!» та «Тиждень дорожнього руху» за участю педагогів, дітей і батьків.

В кожній групі оформлені куточки щодо профілактичної роботи з вихованцями з питань дорожнього травматизму, правил пожежної безпеки, правил поведінки під час прогулянок тощо.

У батьківських куточках є необхідна інформація для батьків. Вихователі вчасно проводять з батьками профілактичні бесіди, консультації щодо охорони життя і здоров’я дітей.

       Питання профілактики дитячого травматизму розглядались на батьківських зборах та виробничих нарадах. У методичному кабінеті в достатній кількості є необхідний матеріал для роботи з дітьми.

       Згідно із Законом України «Про охорону праці»,   у дошкільному закладі здійснюється робота з охорони пра­ці і техніки безпеки, призначені відповідальні за підрозділами з питань охорони праці. Наказом по ДНЗ затверджені інструкції з безпеки на ро­бочому місці і безпеки організації  життєдіяльності дітей та учасників на­вчально-виховного процесу. Робота забезпечення безпеки життєдіяльності дошкільного закладу та учасників навчально-виховного процесу здійс­нюється згідно з нормативною базою та заходами безпеки праці.  

   Колектив бере участь у розробці та обговоренні комплексних планів щодо покрашення умов праці, санітарно-оздоровчих заходів, охорони довкілля і вживає заходів щодо їх виконання. 

   Адміністрація створила сприятливі умови для праці та навчально-виховної діяльності членів трудового колективу (створені побутові кім­нати, кімната психологічного розвантаження). Забезпечена видача робітникам спецодягу, інших засобів індивіду­ального захисту, мийних та чистячих засобів.  

    Забезпечено проведення первинного, періодичного та інших видів інструктажу з техніки безпеки. Не допус­каються до роботи люди, які не пройшли навчання, інструктаж і пере­вірку знань з охорони праці.

    Організовано проводяться при прийомі на роботу і періодичні (двічі на рік) медичні огляди працівників.

   Адміністрація здійснює контроль і проводить заходи щодо попере­дження хвороб серед робітників (проводяться заняття в групі здоров'я для співробітників), ведеться облік нещасних випадків і професійних захворювань.

   Забезпечене соціальне страхування всіх працівників від нещасних ви­падків, професійних захворювань. Здійснюються виплати з фонду соціаль­ного страхування за період тимчасової непрацездатності працівників.

       Дошкільний заклад забезпечений педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом згідно зі штатним розкладом, праця педагогів упорядкована відповідно до норм, передбачених колективним договором.

       Керівником дошкільного закладу ведеться контроль за виконанням правил внутрішнього трудового розпорядку. Всі працівники закладу ознайомлені зі своїми графіками роботи і дотримуються їх виконання. Графіки роботи кожного працівника знаходяться у куточку профспілки.

       Всі робітники закладу ознайомлені зі своїми посадовими обов’язками і відповідально ставляться до їх виконання.

  Протипожежна безпека у дошкільному навчальному закладі посідає важливе місце в організації всієї роботи з охорони праці. У травні 2017 року в закладі встановлено сучасну пожежну сигналізацію.

       Основним планом евакуації дітей на випадок виникнення пожежі призначено відповідальних осіб, проводяться евакуаційні засоби на ви­падок виникнення пожеж, тижні пожежної безпеки.

       Документація в закладі ведеться відповідно до «Інструкції з діловодства в дошкільних навчальних закладах», затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 01.10.2012 року № 1059

       Всі документи зберігаються в певному місці, ведуться чітко, охайно, своєчасно, акуратно, державною мовою, з дотриманням єдиних вимог до форми і стилю їх оформлення.

        Всі нормативні документи державних органів та органів управління освітою занесені до картотеки нормативних документів дошкільного навчального закладу.

Програмово-методичне забезпечення закладу відповідає всім вимогам та нормам.

У закладі у достатній кількості є навчальні програми та навчально-методичні посібники, рекомендовані Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для виконання в дошкільних закладах.

У програмово-методичному забезпеченні роботи закладу значне місце відводиться нормативним, директивним документам, інструктивно-методичним матеріалам МОН України, обласних, міських, районних відділів освіти; документації закладу; періодичним виданням професійної спрямованості.

Протягом року адміністрація закладу та педагогічний колектив оновлюють матеріально-технічну базу та працюють над створенням розвивального середовища.

Постійно здійснювався контроль за роботою систем забезпечення життєдіяльності будівлі закладу.

Територія закладу має естетичний вигляд, достатньо озеленена, повністю огороджена. Обладнання ігрових майданчиків підтримується у налагодженому стані, безпечне у використанні, про що свідчать акти обстеження.

        Неодноразово педагогічний колектив закладу нагороджено грамотами  департаменту освіти і науки облдержадміністрації, управління освіти департаменту гуманітарної політики м.Дніпро та грамотами Дніпропетровського обласного інституту підвищення післядипломної освіти.

Таким чином, аналіз роботи ДНЗ за навчальний рік показав, що обрані форми і методи, об'єднані зусилля адміністрації та педагогічного колективу позитивно впливають на результативність роботи з кадрами та досягнення дітей.

Річний план за минулий навчальний рік виконано.

Роботу педагогічного колективу оцінено як задовільну. Але з метою вдосконалення навчально-виховного процесу в новому навчальному році необхідно зосередити зусилля для вирішення таких питань:

Освітня робота:

 • Продовження роботи щодо практичної реалізації обласного науково-методичного проекту «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства».
 • Використання методів педагогічної корекції для вирішення актуальних проблем виховання та реалізації індивідуального підходу до вихованців.
 • Організація практичної трудової діяльності дітей, в процесі якої поступово формуються їхні трудові навики та вміння, виховуються позитивні моральні якості.
 • Виховання основ безпечної поведінки дітей в різних життєвих ситуаціях, а також культури безпеки у дорослих, відповідального ставлення до життя і здоров’я малят.

Робота методичного кабінету:

 • Розвиток педагогічної та професійної майстерності педагогічних працівників, їх загальної культури.
 • Розвиток мотиваційної сфери до свідомої самостійної діяльності з професійного й особистісного вдосконалення педагогів.
 •  Модернізація традиційних та впровадження інноваційних високоефективних форм і методів роботи з дітьми.
 • Сприяння становленню співробітницьких взаємин між колегами, співпраці досвідчених педагогів і молодих спеціалістів.

Робота з батьками:

 • пропаганда дошкільної освіти в соціумі;
 • підвищення психолого-педагогічної культури батьків;
 • формування позитивно-емоційного ставлення до вихователів та обслуговуючого персоналу;
 • урахування вікових особливостей характеру батьків;
 • усебічне вивчення багатоаспектної специфіки кожної родини;

Пріоритетними напрямами у сфері матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності залишається обладнання і оснащення педагогічного процесу, зміцнення умов праці працівників, медично-профілактичної та фізкультурно-оздоровчої бази.